Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen indien u een product of dienst afneemt van BE Vloer en Visie B.V. of indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven.

Persoonsgegevens worden opgeslagen door:
Eigenaar: Bart Kortenbach
Onderneming: BE Vloer en Visie B.V.
Bezoekadres: Lubeckstraat 20
7575 EE Oldenzaal, Nederland
Email: [email protected]
Telefoon: 0541-538515
KVK nummer: 08160568

BE Vloer en Visie is verantwoordelijk voor de naleving van de AVG wet en het voeren van de administratie van klanten. BE Vloer en Visie BV is verantwoordelijk voor alle gegevensverwerking namens BE Vloer en Visie B.V. waaronder www.bevloerenvisie.nl.

BE Vloer en Visie B.V. verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor administratie van klanten, de uitvoering van de overeenkomst, de offerte en de opdrachtbevestiging, het opstellen van facturen, het incasseren van betalingen, de website en om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

De door BE Vloer en Visie B.V. verzamelde gegevens dienen hoofdzakelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot levering van een product en/of dienst door Be Vloer en Visie B.V. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor BE Vloer en Visie B.V. om de overeenkomst uit te voeren.

BE Vloer en Visie B.V. gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Er zullen passende maatregelen worden genomen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen.

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Door BE Vloer en Visie B.V. worden de volgende gegevens van u opgeslagen:

  1. Voor de uitvoering van de overeenkomst: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres
  2. Voor het betalen en het afhandelen van de facturen: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en evt. banknummer
  3. Voor de aanvraag van een vrijblijvende offerte: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) is mogelijk door middel van een ondubbelzinnige verklaring gericht aan [email protected].

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:

  1. In het geval van de uitvoering van de overeenkomst: 5 jaren na beëindiging van de overeenkomst ten behoeve van mogelijk toekomstige overeenkomsten, tenzij expliciet een langere termijn met u is overeengekomen of de gegevens langer bewaard moeten worden vanwege een wettelijke regeling of bepaling.
  2. In het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 7 jaren na het betalen van de betreffende factuur, ten behoeve van het wettelijk voldoen aan de wettelijke verplichting van de belastingdienst.
  3. In het geval van een aanvraag van een vrijblijvende offerte: 3 jaar na het versturen van de vrijblijvende offerte.
  4. In het geval van het behandelen van vragen en klachten: na het tot tevredenheid oplossen van de klacht.

Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst en/of om tot het oplossen van klachten te komen kan BE Vloer en Visie B.V. gebruik maken van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan zolang dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor BE Vloer en Visie B.V. tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan betrokkene. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn verwerkersovereenkomsten van toepassing.

Mei 2018